ZARZĄD 

 

PREZES

Marcin Tęsiorowski  tel. 732-902-182

 

SEKRETARZ

Damian Siwiński  tel. 728-477-887

 

SKARBNIK

Monika Sterling  tel. 607-471-421

 

 

email: witkowobiega@gmail.com

adres :Witkowo Biega,  ul.Kwiatowa 12, 62-230 Witkowo